Nimityksiä Ulkopoliittisessa instituutissa

I Utrikespolitiska institutet inleds en ny programperiod på tre år 1.1.2011, och då börjar även tre nya forskningsprogram.

Till direktör för forskningsprogrammet Europeiska unionen har utnämnts filosofie doktor (PhD) Juha Jokela, och till direktör för forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland har utnämnts doktor Arkady Moshes. Docent Mika Aaltola har utnämnts till direktör för forskningsprogrammet Global säkerhet.

För närvarande pågår valet av forskare till följande treårsperiod.