Utrikespolitiska institutets direktör Mika Aaltola har utnämnt Bart Gaens att fortsätta som projektdirektör för Utrikespolitiska institutets (FIIA) forskningscenter för Förenta staternas politik och makt (CUSPP) fram till augusti 2020, då tjänsten kommer att öppnas internt. Bart Gaens är äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet och har också arbetat som projektdirektör för forskningscentret för Förenta staternas politik och makt sedan 2016. Han har tidigare fungerat som professor i Japan-forskning vid Helsingfors universitet och är docent i Japan-forskning vid Helsingfors universitet. Han har publicerat om relationerna mellan EU och Asien, särskilt med fokus på ASEM-processen (Asia-Europe Meeting). Andra forskningsområden omfattar Japans utrikespolitik och säkerhetsfrågor i Östasien.

Institutets direktör har också utnämnt Carla Norrlof som gästande forskningsprofessor för ett år, börjandes 1 januari 2020. Norrlof är biträdande professor i statsvetenskap vid University of Toronto. Hennes forskning fokuserar på teorier om internationellt samarbete, stormakter och särskilt USA:s maktposition gällande pengar, handel och säkerhet. Hon tog examen från Lunds universitet i ekonomi (B.A.) och statsvetenskap (M.A.). Hon har en doktorsexamen i internationella relationer från Schweiz (Graduate Institute of International Studies), där hon specialiserade sig på politisk ekonomi.