Utrikespolitiska institutets (FIIA) forskare utsätts för trakasserier på sociala medier, vilket ökar särskilt när världspolitiska händelser eskalerar. Utrikespolitiska institutet (FIIA) fördömer osakligt beteende och hot som riktar sig mot dess forskare. FIIA godkänner inte sådant innehåll som är olagligt eller som nedsätter forskarna.

FIIA stöder forskarna i situationer där de blir trakasserade. Institutets forskare kommenterar frågor i media utifrån deras egen forskning och expertis. Institutets forskare, precis som alla andra, har rätt till åsikts- och yttrandefrihet.

FIIA välkomnar saklig kritisk diskussion på sina kanaler för sociala medier. Förolämpningar som riktar sig mot en individ hör inte hemma i en bra diskussionskultur, och kan i vissa fall leda till brottsanmälan.