Utrikespolitiska institutet lanserar sin blogg. Bloggen ska bestå av inlägg från hela institutet med ämnen och skrivsätt som reflekterar mångfalden i institutet.

Ändamålet med bloggen är förse läsaren regelbundet med ett brett spektrum av synpunkter i internationella frågor, och vidare att erbjuda ett offentligt forum för fokuserad kvalificerad debatt i globala frågor.