Miksi Valkoisen talon ovi ei aukea suomalaisille? On tapahtunut pitempiaikainen notkahdus
Ilta-Sanomat
Mika Lehto

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Mika Aaltola kommenterade relationerna mellan Finland
och Förenta staterna i Ilta-Sanomat den 31 mars. Finlands och USA:s ledning
träffas i första hand på internationella möten, och de bilaterala besöken har
varit på kort. Republiken Finlands president har senast besökt Vita huset i
april 2002. Enligt Aaltola har relationerna mellan Finland och Förenta staterna
med åren hamnat i en svacka.

Länk till artikeln