Vastakkainasettelusta yhdentyvään Eurooppaan
Euroopan historia I

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainens artikel ‘Vastakkainasettelusta yhdentyvään Eurooppaan’ har publicerats av förlaget Werner Söderström i boken Euroopan historia, osa I : Valta ja asema. I artikeln skildrar direktör Tiilikainen Europas integrationsutveckling från första världskriget fram till 2010-talet.