INTERVIEW: West misread AKP and Erdoğan, legitimized crude power grab
Hurriyet Daily News
William Armstrong

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Toni Alaranta berättade om sin senaste bok i en
intervju i Hurriyet Daily News. Enligt Alaranta förstod inte västländerna
dynamiken i Turkiets inrikespolitik efter 2002, utan accepterade att landet
drevs in i ett auktoritärt tillstånd i skuggan av ‘den moderna islamska staten’.

Länk till artikeln