“Biggest Nationalist in the Country”: Self-Descriptive Uses of “Nationalist” in Contemporary Russia
Berghahn Journals
Veera Laine

Utrikespolitiska institutets postdoktorala forskare Veera Laines artikel “Biggest Nationalist in the Country”: Self-Descriptive Uses of “Nationalist” in Contemporary Russia har publicerats. I artikeln granskar Laine frågorna: vem beskriver sig själva som nationalister i dagens Ryssland, hur definierar de begreppet, och vilka förändringar har skett under åren 2008–2018 då nationalism som en politisk idé blev allt viktigare i rysk politik.

Artikeln är publicerad av Berghahn Journals. Mer information på deras hemsida.

Postdoktoral forskare