”Vid attack mot Baltikum dras Sverige in”
Dagens Nyheter
Mikael Holmström

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak konstaterade
i en intervju att Ryssland nu dominerar militärt områden som de inte längre kan
dominera politiskt i Dagens Nyheter 6.7.

Länk till artikeln.