Finland drabbas om det internationella systemet vacklar

Forskaren Ville Sinkkonen vid Utrikespolitiska institute sade att det största orosmomentet är Trumps strävan att ifrågasätta reglerna för multilateralt samarbetet och hela den internationella ordningen (FNB / Vasabladet 27.1.). 

Länk till artikeln (Vasabladet)