Where should the external priorities of the Visegrad lie?
Res Publica Foundation
Przybylski Wojciech; Dostal Vit; Janebova Pavlina; Strazay Tomas; Vegh Zsuzsanna (eds.)

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare András Ráczskrev en artikel om
Visegrádgruppen.
Artikeln publicerades i verket “V4 – 25 Years. The
Continuing Story of the Visegrad Group 1991-2016” (Res Publica Foundation, 2016,
toim. Przybylski Wojciech; Dostal Vit; Janebova Pavlina; Strazay Tomas; Vegh
Zsuzsanna).

Förtillfället är länken
till artikeln inte tillgänglig.