Arktinen lupaus, arktinen todellisuus

Säätytalo · 04.03.2014 12:30 - 14:30

Arktinen alue on suuren murroksen kynnyksellä. Ilmastonmuutoksen ja Arktiksen sulamisen seurauksena avautuvat energiavarannot ja uudet merireitit nostavat arktisen alueen globaalia geopoliittista merkitystä. Samalla alue taloudellistuu, toimijat lisääntyvät ja alueen hallintaan liittyvät kysymykset monimutkaistuvat ja tulevat entistä enemmän osaksi kansainvälisen politiikan agendaa.

Suomi on päivittänyt kansallisen arktisen strategiansa elokuussa 2013. Kansallinen keskustelu Suomen roolista arktisen alueen kehityksessä on ollut vilkasta strategian julkaisemisen jälkeen. Seminaarissa keskustellaan Suomen haasteista ja mahdollisuuksista Arktiksella. Tuleeko Suomen osallistua arktisen alueen öljyn- ja kaasunporaukseen? Syntyykö Lappiin kaivosbuumi? Tulisiko Suomen rakentaa rautatieyhteys Jäämerelle? Miten eri elinkeinot sovitetaan yhteen ympäristösuojelullisten tavoitteiden kanssa? Miten alkuperäiskansojen oikeudet ja perinteiset elinkeinot turvataan? Mitä mahdollisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia seurauksia arktisen alueen geopoliittisilla muutoksilla on Suomelle?

Seminaarissa keynote-puheenvuoron pitää Valtioneuvoston valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen aiheesta ”Uusi arktinen strategia ja Suomen rooli Arktiksella”.

Lisäksi seminaarissa käydään paneelikeskustelu Pohjois-Suomen kohtaamista haasteista ja mahdollisuuksista avautuvalla ja globalisoituvalla arktisella alueella. Panelisteina ovat neljä Suomen Arktisen Seuran hallituksen jäsentä; kansanedustaja Simo Rundgren, Arktisen keskuksen johtaja Paula Kankaanpää, Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Liisa Holmberg. Seminaarin puheenjohtajana toimii Suomen Arktisen Seuran hallituksen jäsen, Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Lisätiedot:
Harri Mikkola, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti, harri.mikkola@fiia.fi