INHIBERAD: Europaperspektiv 2020

Endast inbjudna · Sveriges ambassad, Norra Esplanaden 7 B · 16.03.2020 14:00 - 16:00

Endast inbjudna

Unionen befinner sig år 2020 i ett korstryck mellan en världsordning som allt mer präglas av USA:s protektionism och Kinas globala ambitioner, samt en politisk splittring mellan medlemsländerna. Samtidigt som dessa utmaningar måste hanteras av EU:s politiker framskrider den digitala revolutionen och tekniska utvecklingen med oförminskad styrka.

Denna samhällsomvandling där handel, mellanmänsklig kommunikation och informationsspridning i allt högre grad sker digitalt lämnar ingen opåverkad. Frågan är vad EU kan och bör göra för att kunna skörda frukterna av teknologiskiftet och säkra sin globala konkurrenskraft? Hur ska EU hantera övergången till den digitala tidsåldern?

I Europaperspektiv 2020 – den 23:a årgången av årsboken – erbjuder ledande svenska forskare och experter sin analys av EU och teknologiskiftet.

Talare

Anders Ahnlid

Anders Ahnlid

Sveriges ambassadör i Finland
Lars Oxelheim

Lars Oxelheim

professor, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Björn Sandén

Björn Sandén

professor, Chalmers tekniska högskola
Stefan Larsson,

Stefan Larsson,

universitetslektor, Lunds universitet
Martin Karlsson

Martin Karlsson

universitetslektor, Örebro universitet

kommentarer

Nina Janasik

universitetslektor, Helsingfors universitet

Cristina Andersson

konsult, Develor

Ida Sulin

direktör, Finlands kommunförbund rf

Q & A

Ordförande: Susanna Sjöstedt, producent, Svenska Yle.

attachments