Suomi Afganistanissa 2001–2021: Vakauttamisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisten suhteiden vaalimiseen

Livestream · 19.12.2022 09:00 - 11:30

Lähes 20 vuotta kestänyt kansainvälinen interventio Afganistanissa tuli päätökseen elokuussa 2021 Talibanin nopean valtaannousun siivittämänä. Suomi osallistui Afganistanin vakauttamis- ja jälleenrakennustoimiin sotilaallisen kriisinhallinnan, siviilikriisinhallinnan, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun sekä diplomatian keinoin. Tutkimusraportissa analysoidaan Suomen toimintaa ja sen perusteita sekä identifioidaan oppeja tulevaisuuden kriisi- ja konfliktitilanteisiin.

Tilaisuudessa julkaistaan Ulkopoliittisen instituutin Suomi Afganistanissa -raportti, joka on ulkoasiainvaliokunnan toimeksiantama riippumaton tutkimus Suomen toiminnasta Afganistanissa. Julkaisutilaisuudessa esitellään raportin päähavainnot Suomen toimijuudesta osana monenkeskistä ja monialaista kansainvälistä interventiota. Tämän lisäksi tilaisuudessa keskustellaan tutkimukseen perustuen opeista Afganistanin nykytilanteeseen ja laajemmin Suomen kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle kriiseihin ja konflikteihin.

Linkki Suomi Afganistanissa 2001–2021 raportin julkaisutilaisuuteen.

OHJELMA

Tervetuliaissanat
Mika Aaltola, johtaja, UPI
Jussi Halla-aho, kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Raportin esittely
Katariina Mustasilta, johtava tutkija, UPI
Tyyne Karjalainen, tutkija, UPI
Timo R. Stewart, vanhempi tutkija, UPI

Tauko

Paneelikeskustelu
Aziza Hossaini, asiantuntija Suomi Afganistanissa -tutkimuksessa
Olli Ruohomäki, vieraileva johtava asiantuntija, UPI
Katri Merikallio, toimittaja, tietokirjailija
Jyrki Ruohomäki, johtava asiantuntija, CMC Finland

Moderointi
Katariina Mustasilta, johtava tutkija, UPI

Talare

Raportin esittely

Katariina Mustasilta

johtava tutkija, UPI

Katariina Mustasilta työskentelee Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa ja johtavana tutkijana Suomi Afganistanissa -projektissa. Hänen tutkimuksensa keskittyy poliittiseen väkivaltaan, konflikteihin ja kansainvälisiin konfliktinehkäisy- ja kriisinhallintapyrkimyksiin. Hän on viime aikoina julkaissut vertaisarvioitua tutkimusta muun muassa EU:n konfliktinehkäisystä ja ei-valtiollisten toimijoiden roolista konflikteissa.

Mustasilta on aikaisemmin työskennellyt EU:n turvallisuusalan tutkimuslaitoksessa (EUISS) sekä erilaisissa rauhanrakentamiseen ja konfliktien analysointiin liittyvissä tehtävissä. Hänellä on tohtorintutkinto Essexin yliopiston politiikan tutkimuksen laitokselta. Väitöskirjassaan hän tutki ei-valtiollisten hallintorakenteiden roolia valtioiden sisäisissä konflikteissa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Tyyne Karjalainen

tutkija, UPI

Tyyne Karjalainen on tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa. Hän tutkii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä EU:n itäistä naapuruuspolitiikkaa, mikä on myös hänen väitöstutkimuksensa aihe Turun yliopistossa. Hänen julkaisunsa ovat käsitelleet esimerkiksi EU:n eriytyvää integraatiota, kriisinhallintaa ja rauhanvälitystä. Karjalainen on työskennellyt aiemmin European Union Advisory Mission (EUAM) Ukraine ‑kriisinhallintaoperaatiossa ja Kriisinhallintakeskuksen tutkimusyksikössä. Hän on valmistunut rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriohjelmasta Tampereen yliopistosta. Tätä raporttia varten hän on kontribuoinut erityisesti Suomen sotilaallisen osallistumisen ja siviilikriisinhallinnan tutkimukseen.

Timo R. Stewart

vanhempi tutkija, UPI

Timo R. Stewart työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa Euroopan ja Lähi-idän suhteiden parissa. Stewart on aiemmin työskennellyt Ulkoministeriössä osana Afganistanin 2020 apulupauskonferenssia järjestävää tiimiä, kansalaisjärjestöissä konfliktinratkaisuun ja -analyysiin liittyvissä tehtävissä, sekä tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Hän on erityisesti kiinnostunut uskonnon ja nationalismin roolista politiikassa ja konflikteissa. Stewartin vertaisarvioitu kirja Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys (Gaudeamus, 2020) huomioitiin Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkuudella vuonna 2020 ja palkittiin Lauri Jäntin tietokirjapalkinnolla 2021. Stewartin viimeisin teos Luvatun maan lumo (Gaudeamus, 2022) on sekin Tieto-Finlandia ehdokkaana.

Panelistit

Aziza Hossaini

asiantuntija Suomi Afganistanissa -tutkimuksessa

Aziza Hossaini on Afganistanin ja kotouttamisen asiantuntijakonsultti, oikeus- ja mielenterveystulkki, sekä ihmisoikeusvaikuttaja ja naisten/lasten hyvinvoinnin puolestapuhuja. Hän toimi asiantuntijana Suomi Afganistanissa -hankkeessa, jossa hän erityisesti keskittyi afganistanilaisten näkemysten esiin tuomiseen selvityksessä. Hossaini on toiminut asiantuntijana eri ministeriöissä, järjestöissä ja eduskunnan valiokunnissa sekä useissa medioissa. Työnsä kautta Hossainilla on konkreettinen alati päivittyvä kosketuspinta afganistanilaisiin ja Afganistanin tilanteeseen sekä suoraan, että välillisesti Suomeen saapuneiden kautta.

Olli Ruohomäki

vieraileva johtava asiantuntija, UPI

Olli Ruohomäki on vieraileva johtava asiantuntija Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän hoitaa myös neuvonantajan virkaa ulkoministeriössä. Ruohomäellä on yli 30 vuoden kokemus diplomatian, tutkimuksen ja erilaisten kenttätehtävien maailmoista. Hän on työskennellyt YKn ja Suomen valtion palveluksessa konflikti- ja sotatoimialueilla Lähi-idässä, Afganistanissa ja Kaakkois-Aasiassa. Ruohomäki on valmistunut filosofian tohtoriksi Lontoon yliopiston School of Oriental and African Studies-oppilaitoksesta.

Katri Merikallio

toimittaja, tietokirjailija

VTM Katri Merikallio on toimittaja ja tietokirjailija. Merikallio työskenteli Helsingin Sanomien jälkeen pitkään Suomen Kuvalehden toimittajana ja raportoi konfliktialueiden tilanteesta mm. Afganistanista. Merikallio on kirjoittanut kolme tietokirjaa: Miten rauha tehdään – Ahtisaari ja Aceh (2007), Matkalla – Martti Ahtisaaren tarina, (2011) yhdessä Tapani Ruokasen kanssa sekä kirjan Tarja Halonen – erään aktivistin tarina (2020).

Jyrki Ruohomäki

johtava asiantuntija, CMC Finland

YTT Jyrki Ruohomäki työskentelee johtavana asiantuntijana ja yksikön päällikkönä Kriisinhallintakeskuksessa, jossa hän on tutkinut siviilikriisinhallinnan vaikuttavuutta ja osallistunut kriisinhallinnan vaikuttavuuden kehittämistyöhön. Ruohomäki on mukana parhaillaan käynnissä olevassa VNTEAS-hankkeessa, joka tarkastelee Suomen Afganistan-operaatioiden vaikuttavuutta ja kehittää kriisinhallinnan kansallista suunnittelua, osallistumista ja arviointia. Ennen Kriisinhallintakeskusta Ruohomäki on työskennellyt tutkijana ja opettajana eri yliopistoissa Suomessa ja ulkomailla mm. Fulbright-tutkijana Columbian yliopistossa Yhdysvalloissa ja Erik Allardt Fellow’na Swedish Collegium for Advanced Studyssa.