UPI Breakfast Briefing: EU:n alue- ja rakennepolitiikan uudet suuntaviivat - Miten käy Suomen tukien?

Endast inbjudna · Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti · 18.04.2012 08:30 - 09:30
  • Endast inbjudna

Endast inbjudna

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein väline kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden tukemiseksi. Rakennerahastojen kautta kanavoidaan kuluvalla kaudella (2006-2013) yli kolmasosa EU:n koko budjetista. Tästä Suomen saama osuus on noin 1,7 miljardia euroa ja se painottuu Itä- ja Pohjois-Suomeen. Vuonna 2014 alkavan uuden rahoituskauden suuntaviivojen valmistelu on käynnissä ja niistä päätetään kuluvan vuoden lopulla. Mihin suuntaan EU:n koheesiopolitiikkaa kulkee? Pystytäänkö sillä vastaamaan kasvun ja työllisyyden haasteisiin? Entä säilyvätkö Suomen tuet?

Aiheesta alustaa Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Puhetta johtaa ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista.

Tilaisuudessa noudatetaan Chatham House –sääntöä (esitettyä tietoa saa käyttää siten, ettei asian esittäjää ilmaista tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä).