Tjänstledig

Expertis

Konflikter och politiskt våld, Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, Irans inrikes- och utrikespolitik, Iraks inrikes- och utrikespolitik

Examen

Magister i samhällsvetenskaper (freds- och konfliktforskning), Tammerfors universitet, 2019

Politices kandidat (sociologi), Helsingfors universitet, 2015

Språkkunskaper

svenska, finska, engelska, tyska (arbetsspråk), franska (grunder)

Projekt

Nordic Security of Supply in the Age of Disruption
Finland i Afghanistan 2001–2021


Senaste FIIA Publikationer

Expertis

Konflikter och politiskt våld, Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, Irans inrikes- och utrikespolitik, Iraks inrikes- och utrikespolitik

Förtroendeuppdrag

Skribent, The Ulkopolitist, 2019-

Arbetserfarenhet

Praktikant, Finlands ambassad i Tehran, Iran, 2019

Praktikant, FN:s befolkningsfonds regionala kontor, Johannesburg, Sydafrika, 2018

Forskningsassistent, Center for Transatlantic Relations, SAIS – Johns Hopkins University, Washington DC, 2016-2017

Praktikant, Finlands ständiga representation i FN, Geneve, Schweiz, 2015

Examen

Magister i samhällsvetenskaper (freds- och konfliktforskning), Tammerfors universitet, 2019

Politices kandidat (sociologi), Helsingfors universitet, 2015

Språkkunskaper

svenska, finska, engelska, tyska (arbetsspråk), franska (grunder)

Välj kategori


Välj kategori