Telefon:

Sekreteraruppgifter för direktör och förvaltningsdirektör, sekreteraruppgifter för institutets styrelse och delegation, personalens semesterangelägenheter