Expertis

Finnish security and defence policy, defence cooperation, Northern European security, transatlantic relations

Examen

Master of Arts, University of Aberdeen (2000)

Master of Science, Aberystwyth University (2001)

Språkkunskaper

finska, engelska (arbetsspråk), svenska

Välj kategori