Epävarmuuden aikakausi transatlanttisissa suhteissa: Yhdysvaltojen globaali rooli, transatlanttiset suhteet ja Itämeren alueen turvallisuus

kutsutilaisuus · Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki · 31.01.2018 10:00 - 12:00

kutsutilaisuus

Yhdysvaltojen asema globaalina suurvaltana on edelleen vankkumaton. Maalla on yhä johtoasema kansantalouden koolla ja puolustusmenoilla mitattuna. Yhdysvalloissa on perinteisesti katsottu sen globaalin toimijuuden edellyttävän sitoutumista monenkeskiseen kansainväliseen järjestelmään ja sotilaallisen mahdin harkittua käyttöä. Myös liittolaissuhteita ja kumppanuuksia on korostettu.

Presidentti Donald Trumpin ensimmäinen vuosi on merkinnyt monenkeskisyyden korvaamista kahdenvälisyyttä painottavalla politiikalla; samalla liittosuhteet ovat muuttuneet ehdollisemmiksi. ”Pehmeän” vallan ja läntisten vapauksien sijaan Trumpin hallinto on korostanut sotilaallisia keinoja sekä kansainvälistä kilpailua. Mikä on USA:n rooli Euroopassa, Itämeren alueella ja Suomen laajemmassa toimintaympäristössä Trumpin presidenttikauden ensimmäisen vuoden jälkeen? Mikä on transatlanttisen suhteen tulevaisuus? Painottuvatko suhteessa rakenteelliset pitkän aikavälin jatkuvuudet yksittäisten presidenttien toimia enemmän?

Tilaisuudessa julkaistaan Ulkopoliittisen instituutin laatima selvitys Yhdysvaltojen kansainvälisen roolin sisäpoliittisista muutostekijöistä ja niiden vaikutuksista transatlanttisiin suhteisiin ja Suomen laajempaan kansainväliseen toimintaympäristöön. Valtioneuvoston strategisin tutkimus- ja selvityisvaroin toteutetun selvityksen otsikko on: Between Change and Continuity: Making Sense of America’s Evolving Global Engagement.

Tilaisuuden avaus: Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen

Puhe: Ulkoministeri Timo Soini

Selvityksen esittely: Ohjelmajohtaja Mika Aaltola ja tutkija Ville Sinkkonen, Ulkopoliittinen instituutti

Paneelikeskustelu:

Amiraali (evp.) Juhani Kaskeala

Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Pirkko Pöntinen

Ministeri Jaakko Iloniemi

Kansanedustaja Tytti Tuppurainen

Puhujat

Tilaisuuden avaus

Teija Tiilikainen

Johtaja, Ulkopoliittinen instituutti

Puhe

Timo Soini

Ulkoministeri

Selvityksen esittely

Ville Sinkkonen

Tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Selvityksen esittely

Mika Aaltola

Ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti

kommentit

Juhani Kaskeala

Panelisti

Juhani Kaskeala

Amiraali (evp.)
Pirkko Pöntinen

Panelisti

Pirkko Pöntinen

Yle Uutisten ulkomaantoimittaja
Jaakko Iloniemi

Panelisti

Jaakko Iloniemi

Ministeri
Tytti Tuppurainen

Panelisti

Tytti Tuppurainen

Kansanedustaja

puheenjohtaja

Teija Tiilikainen

Johtaja; päätoimittaja, Ulkopolitiikka-lehti

Euroopan integraatio ja aatehistoria, EU:n poliittiset instituutiot sekä yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, eurooppalainen turvallisuuspoliittinen järjestelmä, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

liitetiedosto