Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020: Toimintaympäristö, tavoitteet ja merkitys

kutsutilaisuus · Webinaari · 05.11.2020 10:00 - 11:00

kutsutilaisuus

Valtioneuvosto on julkaissut viimeisimmän Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon. Suomen toimintaympäristön arviointi on tapahtunut vaikeasti ennakoitavien kehityskulkujen keskellä. COVID-19 pandemian seuraukset ja vaikutukset ovat vielä epäselviä. Samaan aikaan taustalla vaikuttavat yhä vahvemmin suurvaltakilpailu ja globaalien kysymysten luomat haasteet. Myöskään selontekomenettely itsessään ei ole ongelmaton. Yleensä kerran vaalikaudessa julkaistava selonteko on jatkuvasti altis toimintaympäristössä tapahtuville muutoksille. Webinaarissa esitellään selontekoa ja arvioidaan selonteon roolia nykyisessä toimintaympäristössä. Mitkä ovat uuden selonteon painopisteet? Millaisissa olosuhteissa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa muodostetaan? Vastaako selontekomenettely nykyisen toimintaympäristön vaatimuksiin?

*Voit lukea Henri Vanhasen uuden ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekomenettelyä koskevan julkaisun Government reports on Finnish foreign and security policy: Relevant but not without problems täältä. Julkaisussa arvioidaan selontekojen merkitystä osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan muodostumista sekä pohditaan, tulisiko Suomen ottaa käyttöön selontekomenettelyn tueksi myös muita keinoja arvioida ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.*

Puhujat

Puhuja

Kai Sauer

alivaltiosihteeri, ulkoministeriö

Kai Sauer toimii ulkoministeriön ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaavana alivaltiosihteerinä. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Suomen YK-lähettiläänä ja Suomen suurlähettiläänä Indonesiassa. Sauer on vastannut viimeisimmän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laatimistyöstä ulkoministeriössä.

Puhuja

Henri Vanhanen

tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Henri Vanhanen on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Vanhanen on erikoistunut Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä Euroopan ja Yhdysvaltain turvallisuuskysymyksiin. Hän on aiemmin työskennellyt kansanedustajan avustajana. Lisäksi hänellä on kokemusta ulkoministeriön, Euroopan parlamentin sekä Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeriön tehtävistä. Vanhanen on valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta.

Puheenjohtaja

Saila Heinikoski

vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Saila Heinikoski on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden tohtori ja filosofian maisteri Turun yliopistosta ja on aiemmin työskennellyt muun muassa tutkijana Rajavartiolaitoksella, yliopistonlehtorina Lapin yliopistossa sekä tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. EU-tutkimuksen ohella hän on tutkinut myös Suomen ja Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.