Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selontekomenettelystä on tullut vakiintunut ja tunnustettu käytäntö linjata Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Selontekoa voidaan pitää kattavana poliittisena asiakirjana, jonka tarkoitus on viestiä Suomen nykyisestä ja tulevasta strategisesta suunnasta sekä koti- että ulkomaalaisille lukijoille.

Vaikka selontekomenettelyllä on vakiintunut rooli Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjausten muodostamisessa, se ei ole ongelmaton. Yleensä kerran vaalikaudessa julkaistava selonteko on jatkuvasti altis vanhentumiselle nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi selonteot ovat laajan kompromissin tulos, jolloin selontekojen strategiset linjaukset eivät aina näy toteutuneessa politiikassa.

On syytä pohtia, onko nykyinen selontekomenettely tehokkain tapa jäsentää tai viestiä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteista. Jotta selontekomenettelyn ongelmiin voitaisiin tarttua, vaihtoehtoisia keinoja tukea ja tiheämpää aikajännettä arvioida Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa olisi harkittava. Yksi vaihtoehto voisi olla vuosittainen ilmoitus ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.