Venäjän muuttunut käsitys strategisesta vakaudesta: turvallisuusongelma Pohjois-Euroopalle?

kutsutilaisuus · Webinaari · 16.04.2021 09:30 - 11:00

kutsutilaisuus

Suurvaltojen välinen kilpailu kiihtyy edelleen. Venäjä pyrkii määrittelemään ydinasevaltojen suhteiden perustana olevan strategisen vakauden käsitteen koskemaan kaikkea sotilaallista toimintaa myös alueellisesti ja paikallisesti. Tilanne heijastuu myös Pohjois-Eurooppaan, jossa Venäjä on alkanut vastustaa yhä tiukemmin Naton joukkojen harjoittelua samalla, kun maa modernisoi asevoimiaan alueella. Venäjän laivaston toiminta on paikoin jo ylittänyt kylmän sodan aikaisen tason Norjanmerellä, jossa maan asevoimien provokatiivisesta toiminnasta on tullut tavanomaista.

Webinaarissa analysoidaan Venäjän sotilaspoliittisia tavoitteita ja maan asevoimien viimeaikaisia toimia Pohjois-Euroopan alueella. Miten Venäjän käsitys strategisesta vakaudesta vaikuttaa maan toimintaan? Voivatko jännitteet lisääntyä Pohjois-Euroopassa?

Webinaari on osa Ulkopoliittisen instituutin, Aleksanteri-instituutin ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteistä tutkimushanketta ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”. Projekti on osa valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS).

Puhujat

Jyri Lavikainen

tutkija, UPI

Jyri Lavikainen on tutkija Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka -projektissa. Hänen tutkimuksensa keskittyy Venäjän ulko- ja sotilaspolitiikkaan, strategiseen pidäkkeeseen ja Pohjois-Euroopan turvallisuuskysymyksiin. Lavikainen on myös jatko-opiskelija Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa, jossa hän työstää väitöskirjaa Venäjän ulkopoliittisen kamppailun käsitteen kehittymisestä.

Kommentit:

Katri Pynnöniemi

apulaisprofessori, Helsingin yliopisto ja MPKK

Katri Pynnöniemi on apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja hoitaa Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuria. Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprofessuuri on toiminut elokuusta 2017 lähtien. Pynnöniemellä on maisterin ja tohtorin tutkinto kansainvälisistä suhteista Tampereen yliopistosta. Aiemmin hän on työskennellyt vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Pynnöniemi on toiminut vierailevana tutkijana Tarton yliopistossa (2012), Ruotsin Ulkopoliittisessa instituutissa (UI) (2016) ja Wilson Centerin Kennan-instituutissa Washingtonissa (2017). Pynnöniemen tutkimusaiheita ovat strategisen ajattelun muutos Venäjällä (opit, strategiat ja konseptit), informaatiovaikuttamisen käsite ja merkitys osana Venäjän ulkopolitiikkaa sekä uhkakuvien käyttö Venäjän strategisessa viestinnässä/hämäyksessä.

Puheenjohtaja

Pentti Forsström

erikoistutkija, MPKK

Sotatieteiden tohtori (ST), everstiluutnantti (evp) Pentti Forsström palvelee erikoistutkijana Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen Venäjä-ryhmässä. Sotilasurallaan hän on mm. palvellut sotilastiedustelussa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hän on valmistunut yleisesikuntaupseeriksi vuonna 1997 ja Venäjän asevoimien yleisesikunta-akatemiasta vuonna 2009. Vuonna 2019 hän väitteli sotatieteiden tohtoriksi väitöskirjalla Venäjän sotilasstrategian muutoksesta. Nykyisessä tehtävässä elokuusta 2019 alkaen hänen tutkimuskohteitaan ovat Venäjän sotilaspolitiikka yleisesti sekä asevoimat ja sotataito erityisesti.