Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikassa

Ulkopoliittinen instituutti (UPI), Aleksanteri-instituutti (A-I) ja Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) toteuttavat yhdessä tutkimushankkeen ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikassa”. Projekti on osa valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyy huhtikuussa 2022.

Viime vuosina Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen ympäristö on ollut lisääntyneen poliittisen ja tutkimuksellisen mielenkiinnon kohde. Myös Venäjän strategista ajattelua on viime vuosina tutkittu ansiokkaasti. Tyypillisesti kansainvälinen tutkimus käsittelee Venäjän roolia omista lähtökohdistaan, jolloin Pohjois-Euroopan alue nähdään länsimaita ja Natoa koskevina turvallisuuskysymyksinä.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen analyysi Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisista tavoitteista, keinoista ja toimintalogiikasta Pohjois-Euroopassa. Venäläisiä alkuperäislähteitä hyödyntäen hankkeessa selvitetään, miten Pohjois-Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri ja siihen liittyvät epävarmuudet esitetään venäläisestä näkökulmasta, millä tavoin Venäjän toiminta heijastaa tätä strategista ajattelua käytännössä sekä mikä on Pohjois-Euroopan laajempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen merkitys Venäjälle.  Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden kontakteja ja yhteistyötä.

Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisi 7.6.2021 osana hanketta työpaperin ”Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina. Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta”. 

Tutkimushanke on osa Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka -projektia. Tutkimusryhmään kuuluvat tutkija Jyri Lavikainen (UPI), vanhempi analyytikko Sinikukka Saari (EUISS), yliopistolehtori Sirke Mäkinen (A-I), erikoistutkija Pentti Forsström (MPKK), apulaisprofessori Katri Pynnöniemi (MPKK), projektitutkija Outi Helin (MPKK), johtava tutkija Harri Mikkola (UPI) ja vanhempi tutkija Matti Pesu (UPI).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut