Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko-ja turvallisuuspolitiikassa

Ulkopoliittinen instituutti (UPI), Aleksanteri-instituutti (A-I) ja Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) toteuttivat yhdessä tutkimushankkeen ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”. Projekti oli osa valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS), ja se päättyi huhtikuussa 2022.

Viime vuosina Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen ympäristö on ollut lisääntyneen poliittisen ja tutkimuksellisen mielenkiinnon kohde. Myös Venäjän strategista ajattelua on viime vuosina tutkittu ansiokkaasti. Tyypillisesti kansainvälinen tutkimus käsittelee Venäjän roolia omista lähtökohdistaan, jolloin Pohjois-Euroopan alue nähdään länsimaita ja Natoa koskevina turvallisuuskysymyksinä.

Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen analyysi Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisista tavoitteista, keinoista ja toimintalogiikasta Pohjois-Euroopassa. Venäläisiä alkuperäislähteitä hyödyntäen hankkeessa selvitettiin, miten Pohjois-Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri ja siihen liittyvät epävarmuudet esitetään venäläisestä näkökulmasta, millä tavoin Venäjän toiminta heijastaa tätä strategista ajattelua käytännössä sekä mikä on Pohjois-Euroopan laajempi ulko- ja turvallisuuspoliittinen merkitys Venäjälle.  Lisäksi hankkeen tavoitteena oli lisätä ja vahvistaa suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden kontakteja ja yhteistyötä.

Hankkeen loppuraportti ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa” julkaistiin 29.4.2022.

Aleksanteri-instituutti julkaisi 16.12.2021 osana hanketta artikkelin ”Venäjä tarkastelee Pohjois-Eurooppaa entistä enemmän turvallisuuden näkökulmasta”. 

Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisi 2.8.2021 osana hanketta työpaperin ”Venäjän strategisen toimintaympäristön tulkintakehykset ja niiden merkitys Suomelle”.

Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisi 7.6.2021 osana hanketta työpaperin ”Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina. Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta”. 

Keväällä 2022 tutkimusprojekti järjesti Aleksanteri Junior Visiting Fellowship -tutkijavaihdon, johon se toivotti tervetulleiksi kolme Venäjällä asuvaa Pohjois-Euroopan turvallisuuskysymysten tutkijaa. Vierailevia tutkijoita isännöi Aleksanteri-instituutti, ja he esittelevät tutkimustaan instituutin sisäisessä seminaarisarjassa.

Tutkimushanke oli osa Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka -projektia. Tutkimusryhmään kuuluivat tutkija Jyri Lavikainen (UPI), johtava tutkija Sinikukka Saari (UPI), yliopistolehtori Sirke Mäkinen (A-I), erikoistutkija Pentti Forsström (MPKK), apulaisprofessori Katri Pynnöniemi (MPKK), projektitutkija Outi Helin (MPKK), johtava tutkija Harri Mikkola (UPI) ja vanhempi tutkija Matti Pesu (UPI).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut