Kosmopolis erikoisnumero Call for Papers

Kosmopolis 1/2015 teemanumero: Yhdysvaltojen politiikka globaalissa kontekstissa – valta, rakenteet ja dynamiikka

Yhdysvaltojen ulkopoliittisista linjauksista on viime aikoina käyty kattavasti keskustelua. Niin kutsuttu Asia- pivot (tai ”rebalancing”) on herättänyt keskustelua Yhdysvaltojen ulkopoliittisista prioriteeteista erityisesti Euroopan näkökulmasta. Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista vuoden 2014 aikana, sota Syyriassa, Venäjän aggressiivisempi politiikka, edelleen Iranin kanssa käytävät P5+1 neuvottelut ja Israelin ja Palestiinan väliset neuvottelut ovat esimerkkejä Yhdysvaltojen ulkopolitiikan kannalta keskeisistä kysymyksistä.

Yhdysvaltojen ulkopolitiikan yhteydessä puhutaan usein turvallisuudesta, mutta esimerkiksi nykyiset TTIP- vapaakauppaneuvottelut Yhdysvaltain ja Euroopan välillä ovat yksi esimerkki uusista transatlanttisista yhteistyömuodoista. Ulkopolitiikka on usein nykyään myös sisäpolitiikkaa ja päinvastoin. Esimerkiksi viimesyksyinen Yhdysvaltojen hallinnon sulkeminen ja budjettikriisi sekä velkakaton nostoon liittyvät kysymykset ovat vahvistaneet keskustelua Yhdysvaltojen sisäpolitiikan vaikutuksesta ulkopolitiikkaan.

Teemanumeron ideana on tuoda esille suomalaista Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tutkimusta ja samalla tarjota mahdollisuuden erikoisnumeroon kirjoittaville verkostoitua muiden Yhdysvaltojen ulkopolitiikan tutkijoiden kanssa. Erikoisnumero mahdollistaa myös osallistumisen suomalaiseen akateemiseen keskustelun Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta.

Sekä empiiriset että teoreettiset Yhdyvaltojen ulkopolitiikkaa koskevat artikkelit ovat tervetulleita. Erityisesti seuraaviin aihealueiden ja teemojen toivotaan nousevan esiin joko erilaisten lähestymistapojen tai esimerkkitapausten kautta:

·Yhdysvaltojen ulkopolitiikan nykyiset trendit ja mahdolliset muutokset tulevaisuudessa

·Yhdysvaltojen valta ja globaali rooli

·Transatlanttiset suhteet ja erityisesti Yhdysvaltojen suhde Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Minkälaisia (uusia) painopisteitä on odotettavissa tulevaisuudessa?

·Yhdysvaltain ulkopolitiikka tarkasteltuna laajemmin: diplomatia, soft power, kansainväliset järjestöt ja esimerkiksi TTIP-neuvottelut

·Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa sisäpolitiikan näkökulmasta eli minkälaisen kehyksen vallanjakojärjestelmä muodostaa ulkopoliittisille päätöksentekoprosesseille ja miten sisäpolitiikka sekä Yhdysvaltojen kongressi vaikuttavat Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaan ja ulkopoliittiseen päätöksentekoon?

Teemanumeron toimittavat Ulkopoliittisen instituutin vanhemmat tutkijat Charly Salonius-Pasternak ja Anna Kronlund. Artikkeleiden (enintään 55000 merkkiä) lisäksi erikoisnumeroon voi ehdottaa aiheeseen liittyviä näkökulma-kirjoituksia (enintään 35000 merkkiä) sekä kirja-arvioita teemaan liittyvästä ajankohtaisesta kirjallisuudesta ja arvioita esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa koskevista dokumenteista.

Erikoisnumeron kirjoittajia pyydetään lähettämään artikkelistaan abstrakti (n. 200 sanaa) 30.4.2014 mennessä teemanumeron vieraileville päätoimittajille. Teemanumeroon valitut artikkelit käyvät läpi arviointimenettelyn ja siihen valituille kirjoittajille ilmoitamme asiasta 15.5.2014 mennessä. Artikkelikäsikirjoitusten toimittamisen deadline on 7.9.2014. Artikkeleiden lopulliset versiot tulee lähettää viimeistään 14.12.2014.

Erikoisnumeron toimittajien yhteystiedot: Charly Salonius-Pasternak (charly.salonius-pasternak at fiia.fi) Anna Kronlund (anna.kronlund at fiia.fi)

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat