Helsingin yliopisto on myöntänyt Ulkopoliittisen instituutin vanhemmalle tutkijalle, FT Marco Siddille maailmanpolitiikan dosentin arvon. Dosentin arvon ala kuuluu valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Marco Siddi on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon (Universities of Edinburgh and Cologne) politiikan alalta vuonna 2014, maisterin tutkinnon (M.A. in International Studies, University of Vienna and Vienna School of International Studies) vuonna 2010 ja filosofian kandidaatin tutkinnon (B.A. in History and German, University of Oxford) vuonna 2008.

Marco Siddi on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan Unionin tutkimusohjelmassa.

Marco Siddin julkaisuluetteloon pääset tästä.