Ulkopoliittisen instituutin (UPI) neuvottelukunta on valinnut puheenjohtajakseen kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk.) 23.2.2023 järjestetyssä kokouksessa edellisen puheenjohtaja Mikko Savolan siirryttyä puolustusministeriksi.

Ulkopoliittisen instituutin rooli on keskeinen. Maailmanpolitiikan myllerryksissä me suomalaiset janoamme tietoa ja analyysiä. Instituutilla ja sen tutkijoilla on vahva ja entistä näkyvämpi rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. UPIa arvostetaan eduskunnan yhteydessä toimivana riippumattomana tutkimuslaitoksena kotimaassa. Se on kohonnut eurooppalaisesti huomionarvoiseen rooliin”, Ovaska toteaa.

Pidän erittäin tärkeänä, että UPIn asemasta, joka perustuu tieteen vapaudelle, huolehditaan kaikissa yhteyksissä. Vahva instituutti on yhteiskuntamme etu, ja kiitän UPIn henkilökuntaa ja johtaja Mika Aaltolaa tehtävänsä täyttämisestä Venäjän hyökkäyssodan olosuhteissa, joissa instituutin kaikki resurssit ovat olleet kokonaisvaltaisesti käytössä.”

UPIn neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sekä ylläpitää yhteyksiä instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Eduskunnan kansliatoimikunnan nimeämän neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja nykyisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy 1.6.2023.

Lisätietoja:
Jouni Ovaska
jouni.ovaska@eduskunta.fi
09 432 3150