Eduskunnan kansliatoimikunta on nimennyt Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukuntaan jäseniksi seuraavat kansanedustajat: Eva Biaudet, Tiina Elovaara, Sari Essayah, Maarit Feldt-Ranta (pj), Pertti Salolainen, Matti Semi, Matti Vanhanen (varapuheenjohtaja) ja Ozan Yanar.

Lisäksi kansliatoimikunta kutsui jäseniksi kaksitoista muuta instituutin toiminnan kannalta keskeisten yhteistyötahojen edustajaa. He ovat Riikka Heikinheimo, Minna Holopainen, Laura Lodenius, Kirsi Pimiä, Elina Ravantti, Tuomas Forsberg, Iikka Korhonen, Juha Martelius, Pauliina Parhiala, Matti Anttonen, Pertti Torstila ja Erkki Tuomioja.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkoi kesäkuussa 2015. Tiina Elovaara korvasi Ville Tavion 5.4.2018 ja Maarit Feldt-Ranta Susanna Huovisen, joka jätti eduskunnan kesällä 2018.