Eduskunnan kansliatoimikunta on nimennyt Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukuntaan jäseniksi seuraavat kansanedustajat: Kristiina Salonen, Sanna Antikainen, Saara-Sofia Sirén (varapuheenjohtaja), Mikko Savola (puheenjohtaja), Atte Harjanne, Merja Kyllönen, Mats Löfström ja Sari Essayah.

Lisäksi kansliatoimikunta kutsui jäseniksi kaksitoista muuta instituutin toiminnan kannalta keskeisten yhteistyötahojen edustajaa. He ovat Matti Anttonen, Kirsi Pimiä, Antti Peltomäki, Kaisamari Hintikka, Frank Johansson, Kristiina Kumpula, Laura Lodenius, Kaius Niemi, Iikka Korhonen, Teivo Teivainen, Rinna Kullaa ja Erkki Tuomioja.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkoi kesäkuussa 1.6.2019.