Ulkopoliittisella instituutilla on neuvottelukunta, jonka tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa, ylläpitää yhteyksiä instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin ja seurata  instituutin toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eduskunnan kansliatoimikunta nimittää neuvottelukunnan, jonka toimikausi on neljä vuotta.

Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan (6.10.2023-31.5.2027) kokoonpano:

Puheenjohtaja: Pekka Toveri, kansandedustaja
Varapuheenjohtaja: Onni Rostila, kansanedustaja

Pekka Toveri, kansanedustaja
Onni Rostila, kansanedustaja
Jani Kokko, kansanedustaja
Jouni Ovaska, kansanedustaja
Atte Harjanne, kansanedustaja
Veronika Honkasalo, kansanedustaja
Mats Löfström, kansanedustaja
Sari Tanus, kansanedustaja

Tarja Cronberg
Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto
Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
Hanna Ojanen, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto
Anne Palm, toiminnanjohtaja, Laajan turvallisuuden verkosto WISE
Esa Pulkkinen, kansliapäällikkö, puolustusministeriö
Jukka Salovaara, valtiosihteeri, ulkoministeriö
Janne Taalas, toimitusjohtaja, Crisis Management Initiative CMI
Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori, Helsingin yliopisto
Erkki Tuomioja, ministeri
Terhi Ylitalo, vanhempi neuvonantaja, Puolustusministeriö
Erja Yläjärvi, vastaava päätoimittaja, Helsingin Sanomat