Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silvan on suorittanut valtiotieteiden tohtorin tutkinnon arvosanalla ”kiittäen hyväksytty” Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Silvanin väitöskirja käsittelee valtiollista nuorisaktivismia Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

Silvanin väitöskirja ”Legacies of the Komsomol – Afterlife of the Leninist Communist Youth League and Contemporary State-Affiliated Youth Activism in Post-Soviet Belarus and Russia” analysoi jatkuvuuksia ja muutoksia valtiollisen nuorisoaktivismin saralla Valko-Venäjällä ja Venäjällä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Se tutkii Leninin kommunistisen nuorisoliiton (Komsomol) neuvostotasavaltatason järjestöjen muutosta kommunismin jälkeisellä ajalla ja nykyajan hallitukseen sidoksissa olevaa nuorisoaktivismia. Väitöskirja lisää ymmärrystä Neuvostoliiton romahtamisesta, neuvostoliittolaisten seuraajajärjestöjen toiminnasta, autoritaaristen hallintojen ajamasta nuorisopolitiikasta entisen Neuvostoliiton alueella ja sen ulkopuolella, sekä nuorten “sopuisasta” aktivismista autoritaarisen valtion kontekstissa. Työ asettuu osaksi Neuvostoliiton, Valko-Venäjän ja Venäjän poliittisen historian tutkimusta.

Väitöskirja on julkaistu Suomen tiedeseuran sarjassa Commentationes Scientiarum Socialium.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis -palvelussa.

Tutkijatohtori