Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta valitsi uudeksi puheenjohtajakseen kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan kokouksessaan 5.9. Neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 2015 saakka toiminut Susanna Huovinen jätti eduskunnan aiemmin kesällä. 

Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkoi kesäkuussa 2015.