Utrikespolitiska institutets delegation utnämnde riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta till ordförande på sitt möte 5.9. Platsen hade blivit ledig i och med att delegationens tidigare ordförande Susanna Huovinen hade avgått från riksdagen under sommaren.

Uppgifterna för denna delegation är att följa med institutets verksamhet samt att upprätthålla och utveckla institutets kontakter med dess viktigaste samarbetsparter. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens samhälleliga inflytande . Delegationens mandatperiod är fyra år med början i juni 2015.