Eduskunnan täysistunnossa 18.11. valittiin seuraavat henkilöt Ulkopoliittisen instituutin hallitukseen toimikaudeksi 1.1.2015-31.12.2019:

EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen valtioneuvoston kanslian ehdottamana

Suurlähettiläs Rene Nyberg ulkoasiainministeriön ehdottamana

Tutkimusprofessori Monica Tennberg ja professori Tarja Väyrynen Suomen Akatemian ehdottamina

Professori Ilkka Liikanen Suomen yliopistot UNIFI ry:n ehdottamana

Professori Laura Kolbe Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana

Kimmo Kiljusen, Ilkka Suomisen ja Pirkko Mattilan toimikaudet jatkuvat.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tammikuussa.