I sitt plenum den 18 november valde Riksdagen nya medlemmar till Utrikespolitiska institutets styrelse för verksamhetsperioden 1.1.2015–31.12.2019.
Statssekreterare för EU-ärenden Kare Halonen, föreslagen av Statsrådets Kansli.
Ambassadör René Nyberg, föreslagen av Utrikesministeriet.
Forskningsprofessor Monica Tennberg och professor Tarja Väyrynen, föreslagna av Finlands Akademi.
Professor Ilkka Liikanen, föreslagen av Finland Universitet UNIFI ry.
Professor Laura Kolbe, föreslagen av Stiftelsen för utrikespolitisk forskning.
Kimmo Kiljunens, Ilkka Suominens och Pirkko Mattilas verksamhetsperioder fortsätter.
Styrelsen väljer sin ordförande och vice ordförande i januari.