Sosiaalisen median kuvien voima ja Syyrian sota
Rauhan Puolesta

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Noora Kotilainen kirjoitti väitöstutkimukseensa perustuvan artikkelin, joka julkaistiin Rauhan Puolesta -lehdessä 6/2014. Artikkelissa hän analysoi sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien, amatöörikriisikuvien, vaikutusta länsimaisten ihmisten kuvaan kriisi- ja sota-alueilla elävistä ihmisistä. Syyrian sodan aikana levinneillä kuvilla on sanottu olevan vallankumouksellinen vaikutus siihen, millaisena kriisialueet ja sota näkyvät muualla – mutta onko asia näin suoraviivainen?