Ulkopoliittinen instituutti on mukana RADAR – Raising Awareness on Disinformation: Achieving Resilience -hankkeessa. Hanketta koordinoi Trans European Policy Studies Association (TEPSA). Hankkeeseen osallistuu UPIn lisäksi neljä tutkimusinstituuttia Euroopasta.

RADAR pyrkii lisäämään kansalaisten tietoisuutta disinformaatiosta julkisen keskustelun avulla. Hanke tarjoaa näkemyksiä disinformaatiolta suojautumiseen ja käynnistää keskusteluja kansalaisten ja asiantuntijoiden välillä. RADAR keskittyy erityisesti nuoriin. Se pyrkii vahvistamaan nuorten ääntä ja osallisuutta eurooppalaisessa kansalaiskeskustelussa sekä kehittämään nuorten kriittistä ajattelukykyä ja medialukutaitoa.

Hanke käsittelee aihetta monista eri näkökulmista, kuten koronapandemiaan liittynyt disinformaatio ja disinformaatio sosiaalisessa mediassa. UPIn osuus hankkeesta keskittyy vieraiden valtioiden informaatiovaikuttamiseen eri medioissa ja kanavissa.

UPI järjestää avoimen keskustelutilaisuuden aiheesta torstaina 26.10. keskustakirjasto Oodissa. Tilaisuuden puhujat varmistuvat myöhemmin. Osana projektia järjestetään lisäksi nuorten työpaja (Youth Lab) valituille osallistujille disinformaatiosta ja informaatiovaikuttamisesta eri sosiaalisen median kanavissa 26.-27.10.

Lisätietoja hankkeesta RADAR-verkkosivuilla