Turkin eurooppalainen kohtalo: yhden kansallisen kertomuksen loppusoinnut
Politiikasta.fi

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta julkaisi 25.8. Turkkia käsitelleen artikkelin Politiikasta.fi-sivustolla. Alarannan mukaan Turkki on Pax Europea -projektiin sosiaalistumisen sijaan pyrkinyt palauttamaan vanhan imperiuminsa ja näkee itsensä EU:n sijaan keskusvaltana.