Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Mikael Mattlin on saanut Business Finlandilta 139 000 euron kilpaillun rahoituksen tutkimushankkeelle Technical Standards as Critical Intangible Capital for Finnish Companies in an Era of Strategic Competition (StandardEdge). Hanke toteutetaan IPR University Centerin (Hanken), Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston ja UPIn yhteishankkeena. Hankkeen kokonaisrahoitus on 500 000 euroa.

Vuoden 2023 Business Finlandin haussa oli kolme pääteemaa: dynamiikka ja uudet teknologiat palvelualoilla, aineeton pääoma ja kyvykkyydet sekä luovat alat ja uudistuminen.

IPR University Centerin, UPIn ja LUTin hankkeessa analysoidaan teknisiä standardeja ja aineetonta omaisuutta (intellectual property, IP) koskevan sääntelyn merkitystä ja riskejä suomalaisille yrityksille ja taloudelle. Tekniset standardit ovat innovoinnin, talouskasvun ja tuottavuuden moottori verkottuneessa tietotaloudessa. Standardeista onkin muodostunut strategisen kilpailun pelikenttä keskeisten talousblokkien (USA, Kiina, EU) välille. Aineeton omaisuus ja tarkemmin erityisesti patentit, on merkittävä instrumentti standardien hallinnoinnissa.

UPIn osuutta hankkeesta johtaa Mikael Mattlin. Hanke kuuluu Globaalin järjestyksen ja Kiinan tutkimuskeskuksen alle ja hankkeessa on keskuksen tutkijoista mukana myös vanhempi tutkija Elina Sinkkonen. Hanke toteutetaan 1.9.2023-31.8.2025 välisenä aikana.

Lisätietoja Business Finlandin sivuilla.

 

Apulaisjohtaja