Globaalin järjestyksen ja Kiinan tutkimuskeskus

 

Globaalin järjestyksen ja Kiinan tutkimuskeskus (eng. The Center on Global Orders and China, CORD) tarkastelee Kiinan vahvistunutta asemaa maailmassa kansainvälisten suhteiden ja poliittisen talouden näkökulmista.

Keskuksen tavoite on saavuttaa asema yhtenä johtavista kansainvälisiin suhteisiin, poliittiseen talouteen ja Kiinaan erikoistuneista tutkimuskeskuksista Pohjois-Euroopassa. Tutkijoidensa akateemiseen työhön perustuen keskus tuottaa poliittisen päätöksenteon kannalta oleellista tietoa Kiinan kasvavasta kansainvälisestä roolista ja sen vaikutuksista globaaliin järjestykseen eri politiikkalohkoilla globaalin talouden hallinnasta globaaliin turvallisuuteen. Keskuksessa tutkitaan lisäksi Kiinan ulkopolitiikan sisäisiä vaikuttimia.

Keskus toimii Ulkopoliittisen instituutin Globaali turvallisuus -tutkimusohjelman yhteydessä.

Keskuksen tutkijoilla on kattavaa kokemusta Kiinan ja Itä-Aasian alueen tutkimuksesta, ja he osaavat sujuvasti vähintään yhtä Itä-Aasian valtakielistä. Keskuksessa voi toimia myös vierailevia tutkijoita.

Keskuksen tuottama politiikkarelevantti analyysi perustuu akateemisesti korkeatasoiseen, poikkitieteelliseen tutkimukseen.

Keskuksen tämänhetkisiin tutkimusaiheisiin kuuluu esimerkiksi

  • Kiinan taloudellinen valtiotaito

  • rajat ylittävät yhteydet (eng. connectivity) Intian ja Tyynen valtameren (eng. Indo-Pacific) alueella

  • Kiinan sijoitukset Pohjoismaissa ja niiden vaikutus huoltovarmuuteen

  • autoritaaristen järjestelmien muuttuva luonne

  • Kiinan ulkopolitiikan käsitteellinen ja aatteellinen ulottuvuus

tulevat tapahtumat

FIIA Forum 2023: Global order(s) and China
08.03.2023 00:00 -
Avoin tilaisuus

Uusimmat julkaisut