Ulkopoliittinen instituutti (FIIA) vahvistaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvää hankettaan useilla nimityksillä. Instituutin johtaja Mika Aaltola on nimittänyt Harri Mikkolan johtavaksi tutkijaksi ja Mariette Hägglundin nuoremmaksi tutkijaksi 15. marraskuuta alkaen. Henri Vanhanen liittyy tutkimusprojektiin nuorempana tutkijana tammikuun alussa. Kaikki nimitykset ovat yhden vuoden mittaisia. Ensimmäisen vuoden jälkeen johtavan tutkijan paikkaan järjestetään sisäinen haku.

Tohtori Harri Mikkola on työskennellyt tutkijana ja vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa vuodesta 2011. Hänellä on valtiotieteen tohtorin tutkinto Tampereen yliopistosta vuodelta 2013. Mikkola on julkaissut useita asiantuntija-analyysejä arktisen alueen muutoksesta. Hänen osaamisalueisiinsa kuuluvat arktinen alue, geostrategia ja geopolitiikka, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, hybridivaikuttaminen, yhteiskunnallinen resilienssi, huoltovarmuus sekä puolustusmarkkina-asiat. Ennen liittymistään Ulkopoliittiseen instituuttiin Mikkola työskenteli tutkijana pääesikunnassa, Tampereen yliopistossa ja vierailevana tutkijana Minnesotan yliopistossa Yhdysvalloissa.

Mariette Hägglund on Tampereen yliopistosta valmistunut rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteri. Hän on työskennellyt mm. tutkimusavustajana Johns Hopkinsin yliopiston ajatushautomossa Yhdysvalloissa, YK:ssa Etelä-Afrikassa sekä Suomen edustustoissa Genevessä ja Teheranissa. Tutkimusprojektien yhteydessä hän on myös tehnyt laajaa kenttätutkimusta Irakissa. Hägglund on julkaissut artikkeleita suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa lehdissä ja toimii kirjoittajana The Ulkopolitist -verkkojulkaisulle.

Henri Vanhanen on valtiotieteiden maisteri (poliittinen historia) Turun yliopistosta. Hän on aiemmin työskennellyt kansanedustajan avustajana. Lisäksi hänellä on kokemusta ulkoministeriön, Euroopan parlamentin sekä Yhdysvaltain ulko- ja puolustusministeriön tehtävistä. Hän toimii myös The Ulkopolitist -verkkojulkaisussa kirjoittajana. Vanhanen on erikoistunut Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä Euroopan ja Yhdysvaltain turvallisuuskysymyksiin.

Menettely johtavan tutkijan ja nuorempien tutkijoiden nimittämiseksi perustui haastatteluihin ja hakemuksiin, jotka on lähetetty Ulkopoliittisen instituutin avoimeen tutkijahakuun kesällä 2019. Nämä hakemukset esittelivät hakijoiden tutkimustaustan ja antoivat selkeän kuvan mahdollisista tulevaisuuden painopistealueista. Haastattelut ja hakemukset osoittivat strategisen keskittymisen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan avainalueille.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen projekti on strateginen huippuosaamisaloite, joka vahvistaa yhtä avainaluetta Ulkopoliittisen instituutin tutkimuskentässä. Hanketta valvoo instituutin johtaja. Projekti tuottaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategisen tason tutkimusta: se tutkii Suomen geostrategista asemaa, arvioi politiikkaa ja tarjoaa sekä julkiselle keskustelulle että päätöksentekijöille näkökulmia ja arvioita Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja siihen liittyvistä poliittisista vaihtoehdoista. Hankkeen tavoitteena on tukea ja helpottaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tutkimuksen kehittämistä hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja ja yhdistämällä alan asiantuntijoita julkaisujen ja tapahtumien avulla. Vuonna 2020 projekti keskittyy Suomen ja Ruotsin puolustus- ja turvallisuusyhteistyöhön. Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulkopolitiikka -hanke on aiemmin koostunut Suomen ulkopolitiikan seminaarisarjasta, EILEN-arkistosta ja Finnish Foreign Policy Papers -julkaisusarjasta.