Utrikespolitiska institutet (FIIA) förstärker sitt projekt om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik med flera utnämningar. Institutets direktör Mika Aaltola har utnämnt Harri Mikkola till ledande forskare och Mariette Hägglund till yngre forskare den 15 november. Henri Vanhanen ansluter sig till forskningsprojektet som yngre forskare i början av januari. Alla utnämningar gäller för ett år. Efter det första året öppnas positionen för den ledande forskaren internt.

Doktor Harri Mikkola har arbetat som forskare och äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet sedan 2011. Han har en doktorsexamen i statsvetenskap från Tammerfors universitet 2013. Mikkola har publicerat flera expertanalyser om förändringen i Arktis. Hans expertis omfattar Arktis, geostrategi och geopolitik, försvars- och säkerhetspolitik, hybridinflytande, samhällelig resiliens, försörjningsberedskap och försvarsmarknadsfrågor. Tidigare arbetade Mikkola som forskare vid huvudstaben, Tammerfors universitet och som gästforskare vid University of Minnesota, USA.

Mariette Hägglund har en magisterexamen i freds- och konfliktstudier från Tammerfors universitet. Hon har arbetat bland annat som forskningsassistent vid Johns Hopkins-universitetets tankesmed i USA, FN i Sydafrika och Finlands beskickningar i Genève och Teheran. Hon har också bedrivit omfattande fältstudier i Irak i samband med olika forskningsprojekt. Hägglund har publicerat artiklar i finska och amerikanska tidskrifter och är författare i The Ulkopolitist, en nätbaserad publikation.

Henri Vanhanen är politices magister (politisk historia) från Åbo universitet. Han har tidigare arbetat som riksdagsledamotsassistent. Därtill har han arbetserfarenhet från utrikesministeriet, Europaparlamentet och USA: s utrikes- och försvarsdepartement. Han skriver också för The Ulkopolitist. Vanhanen är specialiserad i Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i europeiska och amerikanska säkerhetsfrågor.

Förfarandet för utnämningarna av ledande och yngre forskarna baserades på intervjuer och ansökningar som skickades till Utrikespolitiska institutet i samband med den öppna rekryteringen för forskare sommaren 2019. Kandidaternas forskningsbakgrund framgick från dessa ansökningar och demonstrerade en tydlig ram för prioriteringsmöjligheter för framtiden. Intervjuerna och ansökningarna visade ett strategiskt fokus på nyckelområden i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Projektet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är ett strategiskt expertinitiativ som stärker ett nyckelområde inom forskningsområdet vid Utrikespolitiska institutet. Projektet övervakas av institutets direktör. Projektet producerar forskning om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik på strategisk nivå: det granskar Finlands geostrategiska ställning, utvärderar politik och erbjuder både den offentliga debatten och beslutsfattare perspektiv och bedömningar om Finlands utrikes- och säkerhetspolitik samt om politiska alternativ. Syftet med projektet är att stödja och underlätta utvecklingen av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska forskning genom att utnyttja existerande nätverk och föra samman experter inom området genom publikationer och evenemang. Projektet fokuserar år 2020 på försvars- och säkerhetssamarbete mellan Finland och Sverige. Tidigare har projektet bestått av Finlands utrikespolitiska seminarieserie, EILEN-arkivet och Finnish Foreign Policy Papers -publikationsserien.