Eduskunta valitsi täysistunnossaan 27.11. Ulkopoliittisen instituutin hallitukseen uusia jäseniä:

– EU-erityisasiantuntija Salla Sammalkivi valtioneuvoston kanslian ehdottamana, 

– ulkoasiainneuvos Kai Sauer ulkoministeriön ehdottamana, 

– professori Risto Heiskala ja professori Anu Kantola Suomen Akatemian ehdottamana, 

– professori Paula Vanninen Suomen yliopistojen rehtorien ehdottamana, ja 

– dosentti Mikael Mattlin Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdottamana.

 

Nyt valittujen jäsenten toimikausi alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2024. Hallituksessa jatkavien Simon Elon, Lenita Toivakan ja Sirkka-Liisa Anttilan toimikaudet päättyvät 31.12.2021.