Riksdagen valde under plenum 27.11. nya styrelsemedlemmar till Utrikespolitiska institutet:

– specialsakkunnig i EU-ärenden Salla Sammalkivi,  statsrådets kansli,

– understatssekreterare Kai Sauer, utrikesministeriet, 

– professor Risto Heiskala, Tammerfors universitet,

– professor Anu Kantola, Helsingfors universitet,

– professor Paula Vanninen, Helsingfors universitet,

– docent Mikael Mattlin, Åbo universitet,

 

De nyvalda medlemmarnas styrelseperiod börjar 1.1.2020 och slutar 31.12.2024. Simon Elos, Lenita Toivakkas och Sirkka-Liisa Anttilas mandat slutar 31.12.2021.