Ulkopoliittisen instituutin johtajan virka on haettavana 4. maaliskuuta saakka. Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena johtajan virkaan on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus. Johtajaksi voidaan nimittää muukin kuin Suomen kansalainen.

Virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi vuoden 2024 loppuun. Ulkopoliittisesta instituutista annetun lain mukaan henkilö voidaan nimittää instituutin johtajaksi enintään kahdeksi perättäiseksi viisivuotiskaudeksi ja johtaja Teija Tiilikaisen toinen viisivuotiskausi päättyy vuoden 2019 lopussa.

Lue koko ilmoitus täältä.