Ansökningarna för tjänsten som direktör för Utrikespolitiska institutet ska vara institutet till handa senast den 4 mars. Formella behörighetsvillkor för tjänsten som direktör är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, god förtrogenhet med forskningsinstitutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Till direktör kan utnämnas även andra än finska medborgare.

Tjänsten tillsätts för högst en femårsperiod till slutet av år 2024. Enligt lagen som berör utrikespolitiska institutet kan samma person utnämnas till direktör för högst två på varandra följande mandatperioder. Direktör Teija Tiilikainens andra femårsmandatperiod upphör i slutet av 2019.

Läs hela annonsen här.