Ulkopoliittisen instituutin (UPI) hallitus on hyväksynyt instituutin uuden strategian. Strategian painopisteinä ovat huipputason tutkimus sekä UPIn vaikuttavuuden lisääminen. UPIn strategia on toteutettu yhteistyössä instituutin henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Instituutin visio on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustietoa kansainvälisistä suhteista, Euroopan unionista ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Näin instituutti voisi tehtävänsä mukaisesti entistä paremmin tukea poliittista päätöksentekoa ja osallistua sekä akateemiseen että julkiseen keskusteluun niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Instituutin työn strategisena painopisteenä on huipputason tutkimuksen ja vaikuttavuuden kehittämisen lisäksi myös dynaaminen työyhteisö.

UPI on kansainvälinen työyhteisö, jonka keskeisinä periaatteina ovat tasa-arvo ja syrjimättömyys. UPI kannustaa henkilöstöään jatkuvaan oppimiseen ja vaalii hyvää työilmapiiriä.

Instituutti haluaa edelleen vahvistaa ja laajentaa yhteistyöverkostojaan sekä lisätä kansainvälistä näkyvyyttä.

Ulkopoliittisen instituutin arvot ovat avoimuus, laatu, moniarvoisuus, riippumattomuus ja vastuullisuus. 

 

 Strategia 2021 esite (englanti)