Utrikespolitiska institutets (FIIA) styrelse har godkänt institutets nya strategi. Den nya strategin betonar forskning och inflytande på toppnivå. FIIAs strategi har genomförts i samarbete med institutets personal och intressenter.

Institutets vision är att producera internationellt högklassig forskning om internationella relationer, Europeiska unionen och Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. I linje med sitt uppdrag, kan institutet således bättre stödja politiskt beslutsfattande samt delta i både akademisk och offentlig debatt i Finland och internationellt.

Institutets strategiska prioriteringar innefattar relevant forskning på högsta nivå, en dynamisk arbetsgemenskap och utveckling av inflytande.

FIIA är en internationell arbetsgemenskap vars centrala principer är jämställdhet och icke-diskriminering. Institutet befrämjar en bra arbetsmiljö och uppmuntrar sin personal till kontinuerligt lärande.

Institutet vill stärka och utvidga sina samarbetsnätverk samt öka sin internationella synlighet.

Utrikespolitiska institutets värden är integritet, kvalitet, mångfald, oberoende och öppenhet.

FIIA strategi 2021 broschyr (på engelska)