Ulkopoliittinen instituutti on perustanut Finland−China Policy Network -verkoston, joka pyrkii tehostamaan suomalaisen Kiina-asiantuntemuksen rajallisten voimavarojen käyttöä tiivistämällä eri toimijoiden välisiä yhteyksiä. Verkosto kokoaa yhteen Suomen eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten Kiina-tutkijoita sekä valtionhallinnon Kiina-asiantuntijoita. Verkostoa koordinoi Ulkopoliittisen instituutin Aasian tutkimuksen ryhmä.

Finland−China Policy Network -verkoston tavoitteena on parantaa edellytyksiä käydä asiapohjaista keskustelua Kiinaan liittyvistä yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista Suomessa sekä tutkijoita että hallinnon toimijoita hyödyttävällä tavalla. Verkosto ei harjoita julkaisutoimintaa eikä anna lausuntoja, mutta sen jäsenet kommentoivat itsenäisesti ajankohtaisia kysymyksiä oman tutkimuksensa ja asiantuntemuksensa pohjalta.

Finland−China Policy Network -verkosto järjestää seminaareja ja informaatiotilaisuuksia Kiinan globaalista roolista ja sen vaikutuksista Suomeen. Ensimmäinen verkoston tilaisuus järjestettiin webinaarina torstaina 12. marraskuuta 2020.

 

Lisätietoja:
Vanhempi tutkija Jyrki Kallio
jyrki.kallio@fiia.fi, p. 09 432 7789

Vanhempi tutkija