Utrikespolitiska institutet har grundat ett Finland-Kina policynätverk. Målet är att effektivera finländsk Kina-expertis genom att öka på samarbetet mellan olika relevanta aktörer inom området. Nätverket för samman Kina-experter från finländska universitet, forskningsinstitut och statsförvaltningen. Samarbetet koordineras av det Utrikespolitiska institutets grupp för Asienforskning.

Nätverkets övergripande målsättning är att förbättra förutsättningarna att föra diskussion angående frågor som tangerar Kina och som har relevans för det finska samhället. Nätverket kommer inte att publicera forskning eller ge uttalanden, men dess medlemmar kan självständigt kommentera aktuella frågor utgående från egen forskning och expertis.

Nätverket ordnar seminarier och informationstillfällen om Kinas globala roll och dess effekter på Finland. Det första evenemanget ordnades som webbinarie torsdagen 12.11.2020.

Ytterligare information:
Äldre forskare Jyrki Kallio
jyrki.kallio@fiia.fi, tel. 09 432 7789

Äldre forskare