Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta tapasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön perjantaina 6. marraskuuta 2020. Videotapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista ulkopoliittisista aiheista.

Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen.

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi alkoi vuonna 2019 ja sen kesto on neljä vuotta.