Utrikespolitiska institutets delegation träffade republikens president Sauli Niinistö fredagen den 6 november 2020. Under videomötet diskuterades om aktuella utrikespolitiska ämnen.

Uppgifterna för denna delegation är att följa med institutets verksamhet samt att upprätthålla och utveckla institutets kontakter med dess viktigaste samarbetsparter. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens samhälleliga inflytande.

Delegationens mandatperiod är fyra år med början 1.6.2019.