Ulkopoliittisessa instituutissa on haettavana johtajan virka toimikaudelle 1.1.2025-31.12.2029.

Säädettynä kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, hyvä perehtyneisyys tutkimuslaitoksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus. Johtajaksi voidaan nimittää muukin kuin Suomen kansalainen.

Hakemukset on pyydetty toimittamaan viimeistään 6.5.2024. Johtajan valitsee instituutin hallitus hakumenettelyn päätteeksi.

UPIn hallitus painottaa, että menettelyssä noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita ja että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.

 

Lisätietoja: 

Klaus Korhonen
UPIn hallituksen puheenjohtaja 
puh. +358 50 308 6846
klaus.korhonen@gov.fi